Elektroniczny_dziennik_budowy_raport_PDF-okładka

Projekt FX-60 – Elektroniczny dziennik budowy domu krok po kroku

 

Elektroniczny dziennik budowy domu to niezwykle przydatne narzędzie dla inwestora jak i wykonawców. Dzięki możliwości zapisywania etapów budowy wraz ze zdjęciami jesteśmy w stanie odtworzyć ten proces krok po kroku. Aplikacja iNeoSyte pozwala tworzyć raport dzienny z budowy i archiwizować dane, które mogą być udostępnione wybranym współpracownikom.

W niniejszym artykule przedstawimy przykład wykorzystania elektronicznego dziennika budowy iNeoSyte przy budowie domu jednorodzinnego dla projektu FX-60.

Jakie zalety ma elektroniczny dziennik budowy domu?

Raporty z budowy w postaci dokumentów PDF to usystematyzowany, spójny i wygodny system do prowadzenia dokumentacji budowlanej. Nie zawsze mamy możliwość nadzoru osobistego i przebywania fizycznie na placu budowy. W takiej sytuacji znakomicie sprawdza się aplikacja iNeoSyte, która może być wykorzystana jako dziennik budowy online.

Gotowy projekt domu powstał w pracowni architektonicznej Nano Studio z Poznania. Drobne zmiany i adaptacja do lokalnych warunków zabudowy zostały wykonane przez lokalnego projektanta.

Budowa_domu_krok_po_kroku_gotowy_projekt_domu_FX-60_Nano_Studio
Wizualizacja z nanostudio.pl

Po złożeniu projektu do Starostwa Powiatowego i otrzymaniu pozwolenia na budowę przyszedł czas na przystosowanie działki. Cały teren porośnięty był sosnami, których obwód mierzony na wysokości 5cm od ziemi przekraczał 50cm. Oznacza to, że należało najpierw otrzymać pozwolenie od Urzędu Gminy na wycinkę drzew. Dokumentacja została złożona, przedstawiciele Urzędu Gminy odbyli wizję lokalną i nie wnieśli żadnych uwag w przeciągu dwóch tygodni. Oznaczało to, że można rozpocząć wycinkę.

Elektroniczny dziennik budowy domu zaczyna się pracami związanymi z wycinką i oczyszczeniem terenu. Oczywiście nie obyło się bez przygód i drobnych utrudnień i budowę można było dopiero rozpocząć od nowego roku.

Już 2-go stycznia na działkę wjechała koparka i rozpoczęły się prace ziemne.

Dokumentacja budowy przez aplikację okazała się bardzo pomocna.

Poniżej znajdują się raporty dzienne z budowy:

FX-60 Kobyla Gora 2019-11-21 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2019-11-22 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2019-11-23 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2019-11-25 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-02 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-03 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-08 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-09 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-10 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-11 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-13 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-14 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-15 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-16 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-17 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-25 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-01-31 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-02-05 Raport Dzienny

FX-60 Kobyla Gora 2020-02-08 Raport Dzienny

Kolejność prac przy budowie domu krok po kroku dla w/w projektu:

 • wybór i zakup działki
 • badania geologiczne
 • wybór i zakup projektu
 • adaptacja projektu do potrzeb własnych i lokalnych warunków zabudowy
 • złożenie projektu w celu uzyskania pozwolenia o budowę
 • złożenie podania o wycinkę drzew
 • przygotowanie terenu (usunięcie zarośli i drzew)
 • ogrodzenie działki
 • wytyczenie osi budynku przez geodetę
 • usunięcie warstwy humusu
 • prace ziemne – wykop pod fundamenty i piwnicę
 • sprawdzenie głębokości i poziomów wykopów
 • wywóz gruntu nienośnego
 • wiązanie zbrojenia na ławy fundamentowe i słupy betonowe
 • wylanie warstwy chudego betonu pod spód ław fundamentowych
 • przygotowanie szalunków do ław fundamentowych
 • umieszczenie zbrojenia na dystansach w szalunkach
 • połączenie zbrojenia ław fundamentowych
 • połączenie zbrojenia stóp i słupów
 • wylanie betonu ław fundamentowych (wibrowanie, zatarcie i pielęgnacja betonu)
 • ułożenie hydroizolacji poziomej na ławach fundamentowych
 • murowanie ścian fundamentowych i piwnicznych
 • nawiezienie piasku dla pomieszczeń z podłogą na gruncie
 • zasypywanie i zagęszczenie piasku w pomieszczeniach z podłogą na gruncie
 • hydroizolacja pionowa ścian piwnicy i fundamentów
 • hydroizolacja na styku ścian i ław fundamentowych
 • zagęszczenie gruntu w pomieszczeniach piwnicy
 • wylanie chudego betonu na podłodze w pomieszczeniach piwnicy
 • przygotowanie szalunków do słupów
 • przygotowanie i związanie zbrojenia dla słupów i wieńca
 • ułożenie kształtek wieńcowych skrajnych i wewnętrznych
 • ułożenie belek stropowych i pustaków
 • ułożenie siatki zbrojeniowej na stropie
 • wylanie betonu w słupach, wieńcu i na stropie nad piwnicą (wibrowanie, zatarcie i pielęgnacja betonu)
 • rozszalowanie słupów
 • izolacja termiczna ścian piwnicy
 • przysypanie fundamentów i ścian piwnicy z zewnątrz
 • ułożenie hydroizolacji poziomej pod ściany nośne parteru
 • murowanie ścian nośnych parteru
 • ułożenie nadproży nad otworami okiennymi i drzwiami
 • przygotowanie i ułożenie szalunków pod płyty żelbetowe
 • przygotowanie i związanie zbrojenia dla słupów, płyt żelbetowych i wieńca
 • ułożenie kształtek wieńcowych skrajnych i wewnętrznych
 • ułożenie belek stropowych i pustaków
 • ułożenie siatki zbrojeniowej na stropie
 • wylanie betonu w słupach, wieńcu i na stropie nad parterem (wibrowanie, zatarcie i pielęgnacja betonu)
 • murowanie ścian parteru
 • przygotowanie i związanie zbrojenia dla słupów i wieńca
 • ułożenie kształtek wieńcowych skrajnych i wewnętrznych
 • ułożenie prętów gwintowanych pod murłatę
 • wylanie betonu w słupach i wieńcu na piętrze
 • montaż murłaty
 • montaż wiązarów dachowych (stężenia i łączenia)
 • murowanie ścian szczytowych
 • deskowanie dachu
 • pokrycie dachu papą
 • montaż łat na dachu pod blachę
 • montaż hydrauliki
 • montaż elektryki
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • podłączenie wody do budynku
 • podłączenie prądu do budynku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *